วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Mark Lowen BBC News, BelgradeGoran Hadzic was long eclipsed by the other big names on the most wanted list, Radovan Karadzic and Ratko Mladic, who face even more serious charges from the Bosnian war.

But with the arrest of Karadzic in 2008 and Mladic in May this year, Goran Hadzic suddenly became the number one target.

State resources were redirected towards his capture; Serbia was determined that Hadzic would not be the one that got away.

President Tadic said that pressure from the EU did not drive the move. But he will now expect to be rewarded by Brussels.

Serbia will hope to receive EU candidate status and a start date for accession talks. And for this nation, desperate to move on from the 1990s, it is another big step towards its rehabilitation.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up