วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Hotel CaliforniaOn a dark desert highway 
Cool wind in my hair 
Warm smell of colitas 
Rising up through the air 
Up ahead in the distance 
I saw a shimmering light 
My head grew heavy, and my sight grew dim 
I had to stop for the night 
There she stood in the doorway 
I heard the mission bell 
And I was thinking to myself 
This could be Heaven or this could be Hell 
Then she lit up a candle 
And she showed me the way 
There were voices down the corridor 
I thought I heard them say 

Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place 
Such a lovely place (background) 
Such a lovely face 
Plenty of room at the Hotel California 
Any time of year 
Any time of year (background) 
You can find it here 
You can find it here 

Her mind is Tiffany twisted 
She's got the Mercedes bends 
She's got a lot of pretty, pretty boys 
That she calls friends 
How they dance in the courtyard 
Sweet summer sweat 
Some dance to remember 
Some dance to forget 
So I called up the Captain 
Please bring me my wine 
He said 
We haven't had that spirit here since 1969 
And still those voices are calling from far away 
Wake you up in the middle of the night 
Just to hear them say 

Welcome to the Hotel California 
Such a lovely Place 
Such a lovely Place (background) 
Such a lovely face 
They're livin' it up at the Hotel California 
What a nice surprise 
What a nice surprise (background) 
Bring your alibies 

Mirrors on the ceiling 
Pink champagne on ice 
And she said 
We are all just prisoners here 
Of our own device 
And in the master's chambers 
They gathered for the feast 
They stab it with their steely knives 
But they just can't kill the beast 
Last thing I remember 
I was running for the door 
I had to find the passage back to the place I was before 
Relax said the nightman 
We are programed to recieve 
You can check out any time you like 
But you can never leave

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up