วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผ่านไปกับมหาบัณฑิตอีกหนึ่งรุ่น นี่คือความภูมิใจของคนเป็นครู ที่ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และที่สำคัญที่สุด "จงอย่านำความรู้ไปคดโกงใคร"


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up