วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

scorpions-holiday


Let me take you far away 
You'd like a holiday 
Let me take you far away 
You'd like a holiday 

Exchange the cold days for the sun 
A good time and fun 
Let me take you far away 
You'd like a holiday 

Let me take you far away 
You'd like a holiday 
Let me take you far away 
You'd like a holiday 

Exchange your troubles for some love 
Wherever you are 
Let me take you far away 
You'd like a holiday 

Longing for the sun you will come 
To the island without name 
Longing for the sun be welcome 
On the island many miles away from home 
Be welcome on the island without name 
Longing for the sun you will come 
To the island many miles away from home

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up