วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งความรู้ ความปรีชาญาณ อาจารย์คือแสงสว่างนำพาพวกเราชาว MPA_12 สู่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน ขออาจารย์จงมีแต่ความสุข ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เจริญธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up