วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557ครู    เปรียบดังสมอง    สอนให้ศิษย์ได้ คิด และความจำ และจินตนาการ
ครู    เปรียบดังปาก    สอนให้ศิษย์ได้ ใช้วาทกรรม ในการโต้ตอบได้อย่างปรีชา
ครู    เปรียบดังใบหู      สอนให้ศิษย์ ได้รับฟังตามทัศนะคติของผู้อื่นให้ได้ความรู้มากขึ้น

ครู   เปรียบดังมือ       สอนให้เราได้เขียนวรรณกรรม ผลงานเขียน ได้อย่างสมภูมิ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up