วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ว่าที่ ดร. ม.เทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...ถามคำถาม.ประสิทธิภาพ ในบริบทในงานวิจัยของท่านคืออะไร ?? วิสัน ตอบว่า คือ ความรวดเร็วที่สุด ฉับไวที่สุด ทันสมัยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์การของเราเพื่อให้สอดคล้องกับ กระแสโลกาภิวัฒน์และสังคม เหมือนการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกันต้องให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์สมัครสมานร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 ดังตันหลิมกล่วว่า เกาทัณฑ์มื่อขึ้นสาย ก็ต้องยิงให้เต็มเหนี่ยว"..........ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up