วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ccn sanny

Merkel and Sarkozy urge Greek aidrioters in Greece

Germany and France say they want a new bail-out for debt-ridden Greece to be agreed as soon as possible.

Our Expert

Gavin Hewitt Article written by Gavin Hewitt Gavin Hewitt Europe editor

Greece: The reckoning

Gavin Hewitt assesses the options as Greece's political leaders try to pull its economy out of freefall.
Read full article

Merkel and Sarkozy urge Greek aidrioters in Greece

Germany and France say they want a new bail-out for debt-ridden Greece to be agreed as soon as possible.

Our Expert

Gavin Hewitt Article written by Gavin Hewitt Gavin Hewitt Europe editor

Greece: The reckoning

Gavin Hewitt assesses the options as Greece's political leaders try to pull its economy out of freefall.
Read full article

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up