วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556


ขอสดุดี วีรบุรุษ ยอดนักรบ
ขอให้พบ ความสุข ดั่งใจหมาย
ทั้งครอบครัว ขอให้สุข ทั้งใจกาย
ลูกผู้ชาย ควรสร้าง เกียรติวีรกรรม
อันว่าบุตร นั้นเล่า เป็นจอมปราชญ์
สุดองอาจ ปราดเปรื่อง สมศักดิ์ศรี
ความสำเร็จ บุตรชาย น่าเปรมปรี
ปราชญ์เมธี มาคำนับ จากใจเอย
ขออำนาจ คุณพระศรี จงปกปักษ์
มาอารักษ์ ลิ้มสง่า มิหมองศรี
ทั้งผองเพื่อน คณาจารย์ ร่วมยินดี
ณ วันนึ้ มาอวยพร ท่านวีรชน
เพราะท่านสร้าง วีรกรรม โลกประจักษ์
เป็นเสาหลัก ของครอบครัว แต่หนหลัง
สร้างพื้นฐาน ให้ครอบครัว อย่างจีรัง
สมใจหวัง ของตระกูล ลิ้มสง่าเอย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up