วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการวิจัยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SAU NATIONAL INTERDISCIPINARY CONFERENCES 2014) ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท26 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็น SESSION CHAIR ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ PUBLIC ADMINISTRATION
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up